Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:

Przesyłka kurierska za pośrednictwem Firmy Kurierskiej GLS

Koszt dostawy wynosi odpowiednio 16zł, 30zł i 45zł w zależności od wielkości i wagi przesyłki. Koszt dostawy będzie widoczny po dodaniu produktów do koszyka i uzupełnieniu danych do wysyłki.

    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od pierwszego dnia roboczego następującego po zaksięgowaniu wpłaty przez PAYPAL bądź PAYU.

    Wszystkie zamówione produkty wysyłane są z naszego magazynu konfekcyjnego zlokalizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia / wpływu płatności na nasze konto na platformie PAYPAL lub PAYU.